Centar za procjenu i razvoj

 

Što je Centar za procjenu i razvoj?

Radi se o jedno ili višednevnom postupku koji se oblikuje u skladu s potrebama i zahtjevima kompanija-klijenata, a sudionici sudjeluju u različitim grupnim i individualnim aktivnostima (studije slučaja, rješavanje problema, igranje uloga i dr.) tijekom kojih pokazuju kompetencije koje su potrebne za uspjeh u određenom poslu ili na određenoj poziciji u kompaniji.

Čemu služi Centar za procjenu i razvoj?

Koristi se u situacijama procjene osoba, najčešće u svrhu :

  • odabira najprimjerenijeg kandidata za posao,
  • procjene zaposlenika koji su prepoznati kao osobe visokih potencijala i talenti,
  • definiranja individualnih razvojnih planova
  • upravljanja karijerom i promoviranja na više pozicije,
  • promjene radnog mjesta u okviru organizacije
  • procjene kompetencija menadžera
  • ….

Koje su prednosti korištenje Centra za procjenu i razvoj?

  • omogućava pronalaženje „prave“ osobe za određeni posao ili poziciju u kraćem vremenu, uz niži trošak i uz efikasnije korištenje resursa pri odabiru, kao i uz manji rizik angažiranja neodgovarajućih kandidata
  • dobivaju se pouzdani i relevantni podaci o snagama i slabostima sudionika Centra, a što ne bi moglo biti zahvaćeno na neki drugih način
  • omogućava određivanja ciljanih razvojnih aktivnosti usmjerenih na prepoznate razvojne potrebe za pojedinog sudionika (trening, mentoriranje, coaching …), a što je dobra osnova za veći povrat ulaganja u razvoj zaposlenika
  • omogućava međusobne usporedbe svih sudionika prema jednakim kriterijima

Kako se mogu koristiti podaci dobiveni kroz Centar za procjenu i razvoj?

Rezultati dobiveni kroz Centar za procjenu i razvoj:

  • ukazuju na snage i područja mogućeg razvoja kandidata
  • predstavljaju podlogu za odluku o zapošljavanju ili promoviranju
  • daju smjernice za koncipiranje programa uhodavanja za nove, odnosno programa razvoja za postojeće zaposlenike

Kako izgleda tijek procesa?

  • proces započinje definiranjem zahtjeva klijenta vezano uz svrhu i opseg provođenja procjene, kao i ciljne skupine sudionika.
  • oblikovanje zadataka i aktivnosti Centra za procjenu i razvoj u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima klijenta, a u svrhu što boljeg zahvaćanja ciljanih kompetencija
  • izvedba predviđenih zadataka i aktivnosti prema unaprijed utvrđenom rasporedu
  • proces završava davanjem povratnih informacija svim sudionicima procesa, s naglaskom na snage i područja mogućeg daljnjeg razvoja 

LQ pristup (4P)

  • Partnerski odnos: zajedno smo s klijentom i pratimo njegove potrebe tijekom cijelog procesa – definiranje zahtjeva za pojedine poslove ili pozicije, u suradnji s klijentom provodimo aktivnosti Centra za procjenu, treniramo interne procjenjivače koji sudjeluju u izvođenju aktivnosti, pomažemo pri oblikovanju individualnih razvojnih planova,
  • Prilagodba klijentu - oblikovanje zadataka i aktivnosti Centra za procjenu i razvoj u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima klijenta, a u cilju što boljeg zahvaćanja kompetencija koje su potrebne za uspješno obavljanje posla ili pozicije. Razvijamo situacijske i problemne situacije koje vjerno oslikavaju zahtjeve poslova.
  • Pouzdanost - pravovremena izrada izvještaja na osnovi prikupljenih podataka i davanje personaliziranih povratnih informacija svim sudionicima u procesu,
  • Profesionalnost - u oblikovanje i provođenje Centra za procjenu i razvoj uključeni su iskusni facilitatori i procjenjivači
vrh stranice