Crossknowledge predavanje

BEOGRAD 5.3. Digital Learning that Gets Real Business Results

Predavanje o benefitima digitalnih rješenja koja su transformirala poslovanja vodećih svjetskih kompanija.

Za uspješno upravljanje nužno je da svi u organizaciji razumiju i znaju koja je strategija tvrtke. Kako bi ostvarivanje strateških ciljeva bilo uspješno potrebno je kontinuirano povećavati vrijednost ljudi izgradnjom njihovih kompetencija.

Ovakav vid upravljanja pozitivno se odražava na tržišnu poziciju organizacije, ali i na interne odnose. Povećanjem vrijednosti ljudskog potencijala i njihove lojalnosti kompaniji stvara se čvrsti okvir za strateški i procesni napredak.

PREDAVAČ: Alexandre Giry Deloison, Crossknowledge

vrh stranice