Ekspert kao neformalni lider

 

MODUL 1: SELF MANAGEMENT (Vještine upravljanja samim sobom)

trajanje: 2 dana

 

Što će polaznici moći nakon ovog treninga:

• “Ukoliko osoba ne zna sama sa sobom , kako će s drugima ?”
• Dobit će motivaciju i alate da se razvijaju kao osobe i suradnici
• Uvidjet će povezanost svog osobnog razvoja sa razvojem osoba s kojima surađuju
• Grupa će se povezati kroz iskrenost i otvorenost
 

Sadržaj treninga

Cilj ovog modula je da polaznici ovladaju prijeko potrebnim vještinama da mogu upravljati svojom percepcijom, emotivnim stanjem i egom. Ovaj će modul polaznicima osvjestiti da upravljanje sa samim sobom omogućava daleko učinkovitiju suradnju sa drugima.
• Ego
• Percepcija
• Karpmanov trokut
• Sjene
• 4“O“ : proces osobnog razvoja
• Objektivnost/Subjektivnost
• Generalizacije, Brisanje, Distorzija
• Nesvjesni komunikacijski obrasci
• Kontrola misli i emocija
• Mindfulness - svjesna komunikacija - svjesno hodanje, pisanje...
• Tablica osobnog razvoja
• Povratna informacija od strane trenera polaznicima o kvaliteti prikazanog sa jasnim smjernicama o dobrim elementima kao i područjima za razvoj
• Definiranje konkretnih aktivnosti i rada sa svakim članom tima u slijedećem razdoblju, uključujući definiciju ciljeva i očekivane rezultate
 

MODUL 2: ENVIRONMENT MANAGEMENT

trajanje: 2 dana

 

Što će polaznici moći nakon ovog treninga:

• Znat će kako se adekvatno ponašati u skladu sa dinamikom grupe s kojom surađuju
• Koristiti će “walk the talk” koncept suradnje
• Imat će svjesnost na kojoj razini funkcionalnosti sa suradnicim mogu raditi da bi bili učinkovitiji
• Znat će točno koje korake moraju poduzeti ka napretku suradnje sa drugima
• Koristiti će svoju komunikaciju svjesno kako bi utjecali na okolinu konstruktivno i poticajno, razvojno
 

Sadržaj treninga

Cilj ovog modula je da polaznik dobije napredna znanja i alate za suradnju. Također, polaznik će dobiti uvid koliki osobni kapacitet koristi i kako ga može povećati. Trening je ispunjen primjerima iz prakse i razmjenom iskustava, a organiziran je kao radionica.
• Tuckman : Krivulja promjene i utjecaj na dinamiku
• Utjecaj razlicitih osobnosti u komunikaciji i suradnji
• NVC – Non Violent Communication
• Lencioni - ja i drugi: funkcionalna suradnja
• Time/Event management - prioritizacija aktivnosti
• Razvoj osobne snage i utjecaja
• Tuckmanov model upravljanja timskom dinamikom
• SWOT analiza osobne produktivnosti
• Metode intervencija prema boljoj osobnoj učinkovitosti
• Povratna informacija od strane trenera polaznicima o kvaliteti prikazanog sa jasnim smjernicama o dobrim elementima kao i područjima za razvoj
• Definiranje konkretnih aktivnosti i rada sa svakim članom tima u slijedećem razdoblju, uključujući definiciju ciljeva i očekivane rezultate
 

MODUL 3: RELATIONSHIP MANAGEMENT

trajanje: 2 dana

 

Što će polaznici moći nakon ovog treninga:

• Koristiti cjelokupan potencijal svoje komunikacije
• Razumjeti snagu komunikacije temeljene na interakciji sa 'drugom' stranom umjesto usmjerene samo na sebe
• Primjeniti coaching kao perspektivu suradanje i komunikacije
• Integrirati znanja sa 1. I 2.modula

Sadržaj treninga

Ovim modulom polaznici usvajaju sposobnosti komunikacije koja će maksimizirati usvojena znanja sa 1. I 2. modula ovog programa. Sva znanja o samom sebi i grupi s kojom surađuju imaju učinak onoliko koliko polaznik kroz komunikaciju može prenijeti u suradjnu i stvaranje konstruktivnih odnosa.
• Coaching kao način komunikacije i odnosa
• Osnovne coaching vještine
• Feedback na kvalitete i područja za razvoj svakog polaznika
• Projekcije kao razvojni alat
• Solution focused approach model
• Prakticiranje razgovora orjentiranog na rješenje
• Priprema za završni modul
 

MODUL 4: INTEGRATION "I/Myself as a Technical Leader"

trajanje: 1+1 dan

Sadržaj treninga

• Esej
• Prezentacija
• Završni, pisani feedback za svakog polaznika.
 
vrh stranice