First Time Manager

PRIPREMA MANADŽERA

1. modul

• moja vizija i misija kao menadžera
• usklađivanje sa vizijom i misijom kompanije (big picture)
• „smart” postavljanje ciljeva :
                - numerički (management by objectives)
                - kvalitativni (management by values – konkretna ponašanja)
• monitoriranje i evaluiranje/korekcija zadanih ciljeva :
                - godišnji i kvartalni ciljevi
                - davanje feedbck-a : pozitivan i negativan feedback

Aktivnosti do slijedećeg modula: izrada organigrama/ SWOT


VOĐENJE LJUDI

2. modul

• fokus menadžera: zadaci & ljudi
• definiranje kompetencijskog modela :
               - znanja i vještine potrebne za ostvarivanje ciljeva
               - timski organigram/swot
• model situacijsog vođenja
               - razvojne faze : od entuzijastičnog početnika do partnera/oslonca
               - 4 stila vođenja komplementarni razvojnim fazama (direktivno, mentoring, coaching, delegiranje)
• razvoj intrizične motivacije i osobne odgovornosti („drive” motivacija )

Aktivnosti do slijedećeg modula: „Walk the talk“ plan situacijskog vođenja


RAZVOJ MENADŽERA

3. modul

• učinkovito upravljanje vremenom i prioritetima
• vođenje sastanaka : „7 golden rules”
• upravljanje timskom dinamikom : faze razvoja tima
• nenasilna i asertivna komunikacija s timom: „jezikom žirafe (emocionalna inteligencija) do kvalitetne komunikacije”

Aktivnosti do slijedećeg modula: priprema razvojnog plana
 

ACTION PLAN

4. modul

  • Individualni plan razvoja polaznika
  • Plan razvoja tima
  • Feedback trenera
vrh stranice