Interna Leadership Akademija

Na početku programa svaki polaznik dobiva svoj dnevnik učenja te predloške/alate za praćenje razvoja sebe i svog tima.
Između modula od polaznika se očekuje da primjene naučene tehnike i alate.

Sadržaj

 

Modul 1: Situacijsko vođenje

—  Način razvijanja kompetencija
—  Motivacija i nagrađivanje
—  Delegiranje
—  Situacijska komunikacija

 

Modul 2: Samoorganizacija i prezentacija

—  Upravljanje svojim emocijama
—  Upravljanje svojim egom
—  Upravljanje svojim kalendarom
—  Prezentacija i moć uvjeravanja

 

Modul 3: Postavljanje ciljeva i davanje feedbacka

—  Godišnje i kvartalno postavljanje ciljeva
—  Brojčani i ponašajni ciljevi
—  Obavljanje godišnjih i kvartalnih razgovora
—  Davanje negativnog i pozitivnog feedbacka

 

Modul 4: Razvoj timske atmosfere

—  Karakteristike disfunkcionalnog tima
—  Upravljanje fazama razvoja tima
—  Održavanje sastanaka
—  Ne nasilna i asertivna komunikacija s timom

 

Modul 5: Integracija

vrh stranice