Komunikacijska izvrsnost i feedback

Cilj treninga "Komunikacijske vještine i pružanje povratne informacije - feedback" je osvijestiti parametre komunikacijske izvrsnosti koji uključuju ulogu i značaj verbalne i neverbalne komunikacije, aktivno slušanje, primanje i davanje povratne informacije. Isto tako, polaznici će ovladati korištenjem pozitivnog, negativnog i razvojnog feedback–a kao integralnog dijela organizacijke kulture komunikacije i razvoja.

Sadržaj treninga

  • Što je komunikacija: kada, gdje i koliko komuniciramo
  • Iceberg model u razumijevanju ponašanja kao prijenosa poruke
  • Riječi i govor: apstrakcije i jasnoća izražavanja kao preduvjet razumijevanja
  • Personalizirani i depersonalizirani govor
  • Primanje i davanje povratnih informacija-feedback: "Kako dati razvojnu povratnu informaciju?"
  • Elementi i utjecaj pozitivnog i negativnog feedbacka
  • Elementi i utjecaj integralnog feedbacka
  • Feedback uvijek i svugdje: "Lead by example"
vrh stranice