LQ

Svrha

Donosimo svjesnost u život lidera i organizacija te aktivno potičemo promjenu.

Vizija

Strateški radimo sa svim organizacijama u regiji čiji je cilj podizanje svjesnosti i izgradnja organizacijske kulture.

Usluge

Dijagnostika / Treninzi / Coaching / Konzalting


LQ načela vođenja

Osobni i profesionalni razvoj

Menadžer i lider posvećen osobnom rastu i razvoju konstantno je u prostoru samorefleksije i učenja. Optimalna razina samokritičnosti i samohvale, iskrenost prema sebi i drugima, priznanje vlastitih grešaka kao i uspjeha, iskorak iz komforne zone, suočavanje sa nelagodom....samo su neki elementi i rezultati konstantne samorefleksije u kontekstu pitanja: Tko sam ja i kako utječem na svoje liderstvo?! Kontinuirani strucni razvoj, produbljivanje i proširivanje ekspertnog znanja te ulaganje u sebe na svim nivoima razvoja lidera su elementi konstantnog učenja i stručne nadogradnje.

Integritet

Podrazumijeva svjesnost svojih stavova, vrijednosti, izgovorene riječi te njihovu povezanost i usklađivanje sa svojim ponašanjem, odnosima s ljudima, načinom vođenja i generalnog odnosa prema biznisu.

Predanost svrsi i viziji

Svrha i vizija moraju za menadžera lidera biti važniji od njega samog. Kada to bude tako, onda će kolege, radnici, dobavljači i kupci to prepoznati i nagraditi svojom vjernošću. Lider će tad svu svoju energiju, spremnost i strast usmjeriti u tom, za njega, najvažnijem cilju.

Razumijevanje međuovisnosti

Uspjeh svake kompanije ili tima ovisi o svakom elementu sustava unutar kojeg se kompanija ili tim nalazi. Svaki zaposlenik, menadžer, dobavljač ili kupac utječe na uspijeh organizacije ili tima. Ekonomsko okruženje, tehnološka dostignuća ili politička situacija u kojem se organizacija ili tim nalazi utječe na uspijeh. Razina kojom se menadžer snalazi u tom kompleksnom sistemu, djelovat će uspjeh menadžera i sistem kojeg vodi.

Budnost i spremnost na promjene

To podrazumijeva konstantnu budnost i spremnost na promjenu u kontekstu svog ponašanja, odnosa sa ljudima, načina odlučivanja i odnosa prema biznisu.

Lider posvećen osobnom i profesionalnom razvoju razvija jasan sustav vrijednosti i profesionalnih standarda. Tada razvija vlastiti integritet gdje vrijednosti, ponašanje i vođenje posla postaju usklađeni i povezani. Sa integritetom dolazi do jasnoće svrhe i vizije koja lidera vodi i motivira na stvaranje. Stvaranje je uvijek rezultat kompleksnih međuovisnih sila koje lider uzima u obzir i njima upravlja. Upravljanje kompleksnim sustavom u današnje moderno vrijeme traži stalnu budnost i spremnost na promjenu, koja će od lidera tražiti da napravi slijedeću razinu u svom osobnom i profesionalnom razvoju.

vrh stranice