Manager As a Coach

Početak (Beginnings) - Uključiti zaposlenika

1. modul

 • Zaposlenik, coach i sponzor: ugovaranje
 • Određivanje ciljeva razvoja zaposlenika koristeći osnovne principe coachinga
 • Razvijanje sposobnosti slušanja i postavljanja pitanja
 • Početak razvoja osobnog coaching modela
 • Stvaranje jasnije slike o vlastitom razumijevanju etičkih principa i profesionalnih standarda u coachingu
 • Uspostavljanje odnosa s drugim coachevima u cilju promoviranja coachinga kao aktivnosti

Sredina (Middles) - Rad na razumijevanju

2. modul

 • Korištenje kreativnih tehnika u coachingu
 • Procjena razvojnih i emocionalnih potreba Vašeg zaposlenika
 • Definiranje ograničenja u Vašem coaching stilu
 • Istraživanje prirode osobne i poslovne promjene
 • Stvoriti svjesnost o izravnoj i taktičnoj komunikaciji te njihovom utjecaju na rezultate coaching procesa
 • Redovni sastanci coacha i zaposlenika

Kraj (Endings) - Evaluacija rezultata i privođenje coaching procesa kraju

3. modul

 • Utjecaj vlastitih poslovnih iskustava na stvaranje coaching stila
 • Coaching u organizacijskom kontekstu
 • Pružanje feedbacka-a zaposleniku na način kojim se poštuje povjerljivost informacija
 • Važnost etike u coachingu
 • Upravljati umjećem završetka razgovora/coachinga - omogućiti kvalitetan završetak coaching procesa
 • Korištenje coaching alata koji su usmjereni na rezultate

Završni dan ("Live Action Coaching Day")

4. modul

 • Predstavljanje Vašeg jedinstvenog coaching stila
 • Izrada eseja na temu "Moj coaching model"
 • Refleksija na vlastito razumijevanje Executive Coachinga
 • Demonstracija coachinga + feedback
 • Procjena usvojenih znanja i vještina
 • Preporuke za daljnji razvoj i završetak
Academy of Executive Coaching je najcjenjenija organizacija za obrazovanje i certifikaciju Executive Coach-eva na svijetu, priznata od strane dviju najvećih svjetskih udruga: ICF-a (International Coaching Federation) i EMCC-a (European Mentoring and Counching Council). Sjedište Akademije je u Londonu, a suradnja s LQ-om, službenim partnerom za Hrvatsku, traje već dugi niz godina.
vrh stranice