NLP Sales & Negotiation Academy

1. Osobni NLP za prodaju i pregovore

 • NLP jučer, danas, sutra
 • Svjesni i nesvjesni procesi
 • Razum i osjećaji u donošenju odluka
 • Kako kupci kupuju
 • Utjecaj vrijednosti i uvjerenja na ponašanje
 • Postavljanje ciljeva i NLP ishoda
 • Priprema za prodaju i pregovore
 • Upravljanje sobom: „The Flow State”
 • Sustavi predočavanja: kojim jezikom mislimo i pričamo?
 • Rapport: umjetnost povezivanja s drugom stranom
 • Pacing and Leading tehnika

2. Utjecajna komunikacija i NLP jezični obrasci

 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje kao ključna komunikacijska vještina
 • Meta programi: utjecaj na donošenje odluka
 • Otvorena pitanja i coaching principi u prodajnom razgovoru
 • Identificiranje mape odlučivanja sugovornika
 • Reframing: upravljanje okvirima u komunikaciji
 • Milton model za pridobivanje druge strane
 • Meta model za pridobivanje skrivenih informacija
 • Sleight of Mouth: napredni NLP jezični obrasci

3. NLP Prodajni proces i Prodajna prezentacija

 • Elevator pitch: tehnika brze utjecajne prezentacije
 • Vještine utjecajne prodajne prezentacije
 • 7 koraka NLP prodajnog procesa
 • Struktura prodajne prezentacije (4-MAT sistem)
 • Neverbalna komunikacija u prodajnoj prezentaciji
 • Jezični obrasci za utjecajnu prezentaciju
 • Povezivanje koristi s individualnom mapom kupca
 • Kako stvoriti WOW! Efekt
 • Prezentacije polaznika
 • Feedback

4. NLP Pregovaračke vještine

 • NLP u pregovorima
 • Harvard Negotiation Model
 • Upravljanje prigovorima i konfliktima
 • Upravljanje ustupcima
 • Harvard Negotiation Case Study: Role Play polaznika
 • Integracija
 • Samorefleksija
 • Individualni feedback trenera
 • Osobni plan razvoja
vrh stranice