Psihologija u menadžmentu

Današnji menadžer treba znati kako se razvija osobnost pojedinca kako bi mogao kvalitetno komunicirati i surađivati sa svojim stakeholderima. Tehnička znanja nisu dovoljna, posao je sve kreativniji i zahtjevniji tako da zastarjele metode vođenja po principu komande i kontrole više ne funkcioniraju.

Sardžaj treninga

  • Izrada Hogan profila osobnosti menadžera
  • Ken Wilber model menadžerskog utjecaja u organizaciji
  • Definiranje osobnih snaga i područja za razvoj
  • Modeli rada na osobnim snagama i područjima za razvoj
  • Psihološki alati za upravljanje u menadžmentu
  • Definiranje Ego zamki u menadžmentu
  • Izrada plana i programa osobnog razvoja menadžera
vrh stranice