Razvoj timova

Danas više nego ikad kompanije traže načine kako da motiviraju i upravljaju timovima u vremenima transformacije i nepredvidivosti

AoEC Systemic Team Coaching je za lidere koji imaju ambiciju pripremiti se za buduće izazove progresivnim promišljanjem, prakticiranjem i implementacijom radikalnih promjena u svojim timovima (npr. digitalizacija, pokretni timovi…).

vrh stranice