Safe System

Inžinjerska industrija, transport, oružane snage i policija. U nekim područjima i branšama, poput spomenutih, nećemo testirati estetiku ili kreativnost jer je sigurnost najznačajniji kriterij. Stoga je bitnije provjeriti samosvjesnost, preciznost i pažljivost zaposlenih, svo vrijeme imajući na umu da sigurnost leži u ličnosti radnika, a ne u vidljivom ponašanju. I zato, umjesto mjerenja tolerancije na monotoniju ili vještine u vezi sa pažnjom, mi vjerujemo da je daleko znanstveno zasnovanije i ka budućnosti orijentirano ispitivati duboko ukorenjene karakteristike ličnosti, jer će na taj način rezultati biti precizniji i pouzdaniji.

KOJI SU ELEMENTI SIGURNOSNOG SISTEMA?


Trening o sigurnosti na radu pomaže zaposlenima, međutim, ne daje informacije o tome na koji način svaki pojedinac doprinosi sigurnosti. Zbog toga, svaka ovakva obuka ima ograničen uspjeh i rezultate. Tradicionalan pristup sigurnosti fokusiran je na sistem, a ne na ljude. Kreiranje klime sigurnosti stavlja naglasak na ljude, a ne na sisteme i procese. Hogan SafeSystem model pruža alate koji su neophodni za izgradnju i održavanje kulture sigurnosti unutar organizacije. Tri komponente sistema sigurnosti su:

Istraživanje o sigurnosnoj klimi pruža povratne informacije o percepciji sigurnosti na svim razinama u organizaciji i daje rezultat o općoj ocjeni sigurnosti u kompaniji.

Hogan procjena sigurnosti evaluira zaposlene i kandidate za poziciju u odnosu na rezultate na šest dimenzija koje se tiču sigurnosnog ponašanja i pruža vrijedne informacije u cilju kreiranja što sigurnijeg poslovnog okruženja. Hoganov izvještaj o sigurnosti je razvijen u skladu sa potrebama klijenata i baziran na rezultatima istraživanja. Izvještaj je jednostavan i lak za razumijevanje, a testiraju se samo osobine ličnosti koje se tiču sigurnosnog ponašanja. Ove karakteristike ličnosti su stabilne i daju sliku o stavovima osobe prema sigurnosti, a rezultati su pouzdaniji od drugih vrsta mjerenja. Test sigurnosti nije običan test ličnosti, jer su određene osobine ličnosti poželjne u drugim područjima rada, dok u smislu sigurnosnog ponašanja predstavljaju rizike. Dimenzije koje su nabrojane u nastavku predstavljaju nužnost u mjerenju sigurnosnog ponašanja:

Prkosan – Pokoran (Defiant – Compliant)
Paničan – Staložen (Panicky – Strong)
Razdražljiv - Raspoložen (Irritable – Cheerful)
Dekoncentrisan – Predostrožan (Distractible – Vigilant)
Nesmotren – Oprezan (Reckless – Cautious)
Arogantan – Može se trenirati (Arrogant – Trainable)

Proces Coachinga Sigurnosnog Sistema pruža menadžmentu povratne informacije, bazirane na podacima, o tome šta je potrebno da bi se izgradila i održala kultura sigurnosti unutar kompanije.

NA KOJI NAČIN SAFETY POMAŽE VAŠOJ KOMPANIJI?

Selekcija ili procjena
Rezultati Safety izvještaja mogu biti od velike pomoći pri donošenju odluka u procesu selekcije kadrova za radna mesta koja podrazumijevaju neophodnost sigurnosnog ponašanja radnika (rudnici, linijska proizvodnja, rad sa opasnim materijama, rad sa visokim naponom, itd.), ali može se koristiti i za procjenu već zaposlenih kadrova. U toj situaciji rezultati se mogu upotrijebiti kao sredstvo za selekciju polaznika treninga sigurnosnog ponašanja, jer se na ovaj način može značajno preciznije odrediti kome i koja komponenta sigurnosti treba biti unapređena. Zahvaljujući tome, obrazovanje i trening bit će značajno efikasniji i jeftiniji.
Nesretni slučaj ili krađa
Bez obzira na to koja vrsta štete prijeti kompaniji, Hogan Safety izvještaj ukazuje na slabosti ili snage Vaših zaposlenih. Kada istražujemo stavove zaposlenih po pitanju sigurnosti i kada ih pokušavamo izgraditi, smanjujemo bilo direktne (npr. osiguranje, naknade) ili indirektne troškove (loš PR, fluktuacija radne snage).
vrh stranice