Situacijsko vođenje

Sadržaj treninga:

 
• Osvještavanje važnosti uloge i odgovornosti voditelja
• Prepoznavanje utjecaja rada na vještinama i motivaciji djelatnika sa njihovim učinkom
• Teorijski koncept Blanchardovog modela situacijskog vođenja timova
• Analiza kroz koje razvojne faze prolaze zaposlenici u organizaciji
• Detekcija u kojim razvojim fazama zaposlenici najčešće odlaze iz organizacije, u kojim imaju poteškoća sa motivacijom, u kojim traže ravnopravnost i sl.
• Prijenos znanja o četiri različita stila vođenja za različite situacije u kojima se zaposlenici nalaze (direktivno, coaching, podržavajuće, delegiranje)
• Ključne karakteristike I fokus svakog stila vođenja u kontekstu cjelovitog razvoja zaposlenika
• Vježbanje četiri stila vođenja kroz igru uloga sa povratnom informacijom trenera
• Praktične vježbe različitih stilova vođenja na konkretnim primjerima iz organizacije
• Povratna informacija od strane trenera polaznicima o kvaliteti prikazanog vodstva sa jasnim smjernicama o pozitivnim elementima kao i područjima za razvoj
• Definiranje konkretnih aktivnosti i plana rada sa svakim članom tima u slijedećem razdoblju, uključujući definiciju ciljeva i očekivane rezultate
 
 

Teme:

ULOGA MANAGERA U TIMU - RAD U TIMU:
• Koje su odgovornosti voditelja?
• Kako voditelj može doprinjeti rastu i razvoju tima kojeg vodi?
• Kako se može mjeriti kvaliteta vođenja voditelja?
SITUACIJSKO VOĐENJE
• Teorijski koncept situacijskog vođenja
• Komunikacija s pojedinim razvojnim razinama R1-R4
• Igra uloga: korištenje različitih stilova vođenja S1-S4 u odnosu na različite razvojne faze zaposlenika R1-R4
UTJECAJ RAZVOJNIH FAZA ČLANOVA TIMA NA UKUPNI REZULTAT TIMA
• definiranje razvojne faze za pojedinog člana tima - podjela po matrici R1-R4
• akcijski plan - promjene u komunikaciji - plan za pojedine članove tima - povezivanje s učinkom
• analiza aktivnosti i efektivnosti članova tima u odnosu na motivaciju i kompetentnost te njihov utjecaj na ukupan rezultat tima
STILOVI VOĐENJA S1 – S4
• najvažniji elementi u različitim stilovima vođenja
• test procjene vlastitog stila vođenja
• komunikacija prema stilovima S1 – S4
vrh stranice