Strateško upravljanje

U današnje vrijeme strateško upravljanje postaje ključna kompetencija senior menadžera. Sagledavanje okruženja i uloge ključnih stakeholdera daju svakom menadžeru pregled "kompetitivne arene", odnosno problemskog prostora u kojem se nalaze. Osim toga, strateški je nužno sagledavati kulturu kompanije te odlučiti kojim organizacijskim i operativnim modelom voditi sustav.

Sadržaj treninga

  • Menadžerska vizija, misija i ciljevi
  • Izgradnja timske i organizacijske kulture za ostvarenje rezultata kompanije
  • Integracija vizije, kulture, ciljeva i ključnih pokazatelja poslovanja
  • Strateški menadžerski alati za praćenje i razvoj poslovanja
  • Podizanje funkcionalnosti tima po Lencioni modelu
  • Izrada plana razvoja tima/organizacije
vrh stranice