Uvođenje mentoring kulture

Ova dvodnevna radionica za cilj ima opremiti mentore vještinama i znanjima potrebnima za efikasan razvoj mentorskog odnosa.
Pretpostavlja se da svi polaznici imaju usvojene bazične coaching vještine i coaching mentalitet.

Prvi dan se uči o bazičnim konceptima i modelima mentoringa.

Drugi dan se fokusira na kompleksnost upravljanja mentorskim odnosom i konverzacijama.


Bazična struktura radionice:

DAN 1:


1. Koncept mentoringa: šta čini i kako radi
2. Pet faza mentorskog odnosa:

  • Uspostava odnosa - izgradnja rapporta i ugovaranje
  • Razjašnjenje smjera i svrhe mentorskog odnosa
  • Pojačano učenje
  • Završetak odnosa
  • Što dalje

DAN 2:


3. Vještine i kompetencije mentora i menteeja
4. Integriranje naučenog

Implementaciju ovog programa supervizira Prof. David Clutterbuck osobno.Provoditelj programa: LQ d.o.o. u suradnji s predstavnikom David Cluterberg Partnership Ltd

Licenca programa: EMCC standard program

vrh stranice