Uvođenje mentoring kulture

Ova dvodnevna radionica za cilj ima opremiti mentore vještinama i znanjima potrebnima za efikasan razvoj mentorskog odnosa.
Pretpostavlja se da svi polaznici imaju usvojene bazične coaching vještine i coaching mentalitet.

Polaznici će naučiti:

 • Što je mentoring
 • Koje su uloge i odgovornosti mentora i menteeja
 • Bazična pravila ( uključujući confidentiality) i upravljanje očekivanjima
 • Kako se odnos razvija kroz vrijeme
 • Kako upravljati mentorskim konverzacijama
 • Vještine slušanja i propitivanja
 • Šta uraditi ako odnos ne funkcionira
 • Razne tehnike i alate za kvalitetan odnos i efikasan dijalog s menteejem

Prvi dan se uči o bazičnim konceptima i modelima mentoringa.
Drugi dan se fokusira na kompleksnost upravljanja mentorskim odnosom i konverzacijama.

Bazična struktura radionice:

DAN 1:


1. Koncept mentoringa: šta čini i kako radi
2. Pet faza mentorskog odnosa:

 • Uspostava odnosa - izgradnja rapporta i ugovaranje
 • Razjašnjenje smjera i svrhe mentorskog odnosa
 • Pojačano učenje
 • Završetak odnosa
 • Što dalje

DAN 2:


3. Vještine i kompetencije mentora i menteeja
4. Integriranje naučenog

Implementaciju ovog programa supervizira Prof. David Clutterbuck osobno.Provoditelj programa: LQ d.o.o. u suradnji s predstavnikom David Cluterberg Partnership Ltd

Licenca programa: EMCC standard program

vrh stranice