Vođenje sastanaka i delegiranje

Cilj ovog treninga je usvajanje vještine učinkovite pripreme sastanka, vođenja sastanka i realizacije akcijskog plana. Usvajanjem vještina učinkovitog delegiranja, rukovoditelj razvija kontrolu nad dodijeljenim zadacima i odgovornostima istovremeno razvijajući kompetencije zaposlenika. Trening je organiziran kao interaktivna radionica u okviru koje svaki polaznik samostalno vodi “mini sastanak” te delegira konkretne zadatke. Teme sastanka dogovaraju se unaprijed te su tematski bliske problematici poslovnog okruženja rukovoditelja.

Sadržaj treninga

 • Uloga i važnost sastanka: sastanak kao alat učinkovite poslovne komunikacije
 • Sastanak kao gubitak vremena: 6 razloga neučinkovitog sastanka
 • Sastanak kao ciljana profitabilna aktivnost: 6 zlatnih pravila uspješnog vođenja sastanka
 • Uloga i odgovornost rukovoditelja i sudionika sastanka
 • Svrha sastanka – davanje/izmjena/kreiranje informacija
 • Kreativni sastanak: definiranje ciljeva, planiranje i rješavanje problema, produkcija novih ideja, donošenje odluka, analiza poslovnih situacija, diskusija, timski rad
 • Sastanak kao proces : priprema – vođenje – akcijski plan (before –during – after)
 • Uloga mentalne mape u pripremi dnevnog reda, vođenju sastanka i delegiranju zadataka
 • Kako provesti zaključke sastanka: "Tko?", "Što?" i "Do kada?" – jasnoća u definiranju i dodjeli zaduženja i odgovornosti
 • Delegiranje - zdrava i uspješna navika rukovoditelja
 • 6 A model delegiranja: pravi zadatak pravim ljudima
 • Delegiranje kao razvojni alat zaposlenika i rukovoditelja
vrh stranice