7 stvari zašto je važan timski coaching

Marina BeščecCoaching, Leadership, Profesionalni razvoj

Kada timski coaching donosi dodanu vrijednost tvrtki, timu, ali i pojedincima koji sačinjavaju tim? Timski coaching, kao što mu i samo ime govori, bavi se razvijanjem timova. Njegova vrijednost očituje se u tome što tretira tim kao jedinstvenu cjelinu, a ne kao skup pojedinaca, bez obzira radi li se o športskom, znanstvenom, menadžerskom timu ili timu zaposlenika. 

Prema definiciji iz stručne literature, tim sačinjava mali broj ljudi s komplementarnim vještinama koji njeguju zajednički pristup te su posvećeni zajedničkoj svrsi i postizanju timskih ciljeva, za što se smatraju jednako odgovornima. Hawkins & Smith smatraju da zajednički pristup treba uključivati učinkovita okupljanja (sastanke) i kvalitetnu komunikaciju kako bi se podizao moral tima i usklađivala različita mišljenja, uzimajući u obzir sve ključne čimbenike skupine te načine koji omogućavaju pojedincima i timu kontinuirani rast i razvoj.  

Peter Hawkins objašnjava pristup „5 disciplina“ u timskom coachingu (commissioning, clarifying, co-creating, connecting, core learning), a više o njima možete saznati u njegovoj knjizi „Leadership Team Coaching – Developing Collective Transformational Leadership“. 

Zašto su timovi važni?

„Timski rad je sredstvo pomoću kojeg prosječni ljudi postižu natprosječne rezultate.“ 

Koliko god imao praktičko ili teorijsko znanje o svojoj branši, pojedinac ne može sve sam odraditi, posebice ako se radi o vrlo zahtjevnom projektu koji iziskuje znanje više stručnjaka/specijalista. Neophodno je udruživanje u tim u kojem će svatko raditi svoj posao i dati maksimum u onome u čemu je najbolji. Osnovna baza svih organizacija je timska podjela. 

Većina teoretičara menadžmenta i organizacije potiče timsko udruživanje jer tradicionalna hijerarhijska škola liderstva gubi na snazi, a mrežno timsko liderstvo dolazi u prvi plan. Razvoj tehnologije omogućio je, a pandemija koronavirusa ubrzala i proširila, stvaranje virtualnih timova. Njih sačinjavaju zaposlenici ili suradnici koji komuniciraju isključivo elektronskim putem, koji se nikada nisu susreli uživo niti je to nužno da bi funkcionirali kao tim. Bez dogovaranja online rijetko tko bi od njih mogao znati što njegov kolega misli, koliko je napredovao u zadatku te ima li kakvih problema. Cilj bi se teže postigao ili bi ga bilo nemoguće realizirati. Timski online rad omogućio je ostvarenje ciljeva. 5C disciplina, koje smo spomenuli, omogućuju timovima da funkcioniraju bez velikih poteškoća. 

Po čemu ćete prepoznati kvalitetan tim?

„Svi za jednoga, jedan za sve.“ 

Uspješan tim je organizam sastavljen od pojedinaca koji se međusobno nadopunjuju. Svatko doprinosi svojim talentom, znanjem i vještinama koje drugi članovi tima nemaju. Svi članovi uspješnog tima dobro razumiju svoj zadatak i znaju koji je cilj. Prepoznaju vrijednosti i nedostatke timskih kolega, ali jednako tako svjesni su svojih vrlina i mana. Različitosti se uvažavaju. Međusobno si pomažu i daju podršku te na taj način odgovorno doprinose rješavanju zadataka. Tim postiže najbolje rezultate kada svi rade predano svoj dio posla.  

Samo se zajedničkim snagama postižu rezultati koji nadmašuju zbroj uspjeha pojedinaca. 

Iza dobrog tima stoji kvalitetno rukovođenje tj. izvrstan menadžer koji sebe ne gura u prvi plan, nego ima ulogu koordinatora koji otvoreno i asertivno komunicira kako bi uskladio različitosti zaposlenika i usmjerio ih prema postizanju ciljeva. Istraživanja pokazuju da se uspješni timovi razlikuju od neuspješnih upravo po načinu komuniciranja. Najuspješniji timovi više koriste pozitivne nego negativne primjedbe, češće pitaju i istražuju te izbjegavaju komentirati kolege ili nadređene koji nisu prisutni. Komunikacija se smatra jednim od ključnih čimbenika timske uspješnosti. Pozitivna energija u timu oslobađa kreativne potencijale i povećava motivaciju. 

Dr. Dick McCann i Charles Margerison definirali su linking tj. vještinu povezivanja kao osnovu za koordinaciju i integraciju rada u timovima. 

Stvaranje tima nije nimalo lak zadatak, a osobito, učinkovitog tima. Menadžeri trebaju posjedovati vještine dobrog coacha, a to mogu svladati na profesionalnom coachingu. 

Profesionalni coaching

International Coach Federation – ICF definira pojam profesionalnog coachinga kao neprekidan proces koji ljudima pomaže doseći izuzetne rezultate u životu, karijeri i organizacijama. To je metodologija kreiranja učinkovitijeg ponašanja tima, procjenjivanja, (pre)formuliranja vrijednosti i postizanja zacrtanih ciljeva. Nevjerojatno je da je u SAD-u 1999. godine čak 90 % kompanija primjenjivalo coaching za: razvoj liderstva, zadržavanje visokostručnog osoblja, upravljanje uspješnim planiranjem te postizanje uspješnosti novih zaposlenika. 

Vrste coachinga

Više je vrsta coachinga, ali zapravo svi koriste primarne koncepte i vještine osnovnog individualnog coachinga. Individualni coaching osmišljen je kao pomoć pojedincu u oslobađanju unutrašnjih potencijala

Timothy Gallwey, otac coachinga u svojoj je knjizi “The Inner Game of Tennis“ istaknuo kako je primijetio da tenisači bolje igraju kad im postavlja otvorena pitanja jer odgovarajući na njih sami traže rješenja. Ispostavilo se da postavljanje pitanja ima bolji učinak nego njegovi savjeti. Ova spoznaja potaknula je da se takav obrazac komunikacije i uviđanja problema prenese i u druga područja, a naročito u poslovnu sferu. 

Tako su nastali razni oblici coachinga: 

Vanjski ili unutarnji timski coaching?

Unutarnji coach može biti netko zaposlen u organizaciji, a to je najčešće menadžer. Za razliku od vanjskog coacha, on je upućen u organizacijsku kulturu i klimu u organizaciji, način rada te poznaje vrijednosti i mane svakog zaposlenika. Da bi menadžer postao dobar unutarnji coach, potrebno je proći coaching 1 na 1 (individualni coaching) , uživo ili online, u tvrtki ili izvan nje. Sve to omogućuje vam LQ

Vanjski coach je svakako nepristran, a zaposlenici mu se lakše otvaraju nego unutarnjem coachu jer nema straha od zamjeranja nadređenom. Menadžerima vanjski coach služi kao netko tko će dati objektivan osvrt na tim jer nije osobno involviran. 

Kada odabrati timski coaching?

Ekspanzija individualnog coachinga je mnogo brža i veća od timskog, ali je timski coaching ekonomski povoljniji te zahtijeva manje vremena od individualnog. 

David Clutterbuck objasnio je da postoji velika razlika između individualnog i timskog coachinga jer timski coaching omogućava i olakšava otvorenu interakciju među svim pripadnicima tima

Timski coaching preporučujemo kad je nužna transformacija tima u uspješan radni kolektiv, a individualni kad menadžer želi postati coach ili se razvijati kao rukovodeća osoba. 

 7 razloga zašto odabrati timski coaching

1. USPJEŠNO RJEŠAVANJE PROBLEMA 

Imate li konfliktnih situacija u timu, timski coaching pomaže u razvijanju empatije i razumijevanju stajališta kolega, nadređenih ili podređenih, s kojima zaposlenici ne dijele isto mišljenje. Uči nas kako razumjeti i uvažavati druge. 

2. KVALITETNO (RE)DEFINIRANJE DOSTIŽNIH CILJEVA

Ako operativna učinkovitost tima nije dobra ili je nužna dugoročna transformacija tima, preporučujemo angažiranje profesionalca – certificiranog coacha. On će zajedno s vama, a u skladu s misijom i vizijom tvrtke, postaviti realne i dostižne ciljeve

3. USPJEŠNO SVLADAVANJE OTPORA PREMA PROMJENAMA U TVRTKI 

Imate li u timu pojedince koji nisu skloni promjenama, a pogotovo velikim, timski coach može svojim pristupom umiriti negativno nastrojenog pojedinca. Ističe pozitivnu stranu nužne promjene za pojedince, tim i tvrtku

4. BOLJA PRODUKTIVNOST I USPJEŠNIJI REZULTATI

Zajedničkim snagama i angažmanom tim brže i lakše dolazi do cilja, a to najčešće znači i do boljih poslovnih rezultata

5. UČINKOVITA TRANSFORMACIJA TIMA

U disfunkcionalnom timu zbog nesuglasica, nedovoljno kvalitetne razmjene informacija ili zaposlenika koji odbijaju raditi svoje zadatke, ne može se očekivati produktivnost jer su članovi tima zaokupljeni svojim problemima i nisu fokusirani na timski rad. Timski coaching disfunkcionalan tim pretvara u funkcionalan.  

6. INTERNA KOHEZIJA

Tijekom timskog coachinga počinju se smanjivati ili ublažavati razlike u mišljenjima i stavovima, a isticati ono što je zajedničko. Približavanjem u načinu razmišljanja stvara se kohezija unutar tima. 

7. OSLOBAĐANJE KREATIVNOSTI

Timski coaching dozvoljava različite ideje i koristi brainstorming za generiranje dobrih ideja potičući tako sve zaposlenike da izraze svoju kreativnost. To osobito dolazi do izražaja kod nešto povučenijih članova tima koji se baš ne vole isticati. 

Ne može svatko izgraditi uspješan tim, ali dobro je znati da se to može naučiti svladavanjem određenih vještina. Da biste ujedinili tim na putu do postizanja cilja, potrebno je svim članovima jasno predočiti viziju kako bi je prihvatili jer samo tako će biti angažirani. Stvaranje međusobnog povjerenja, uključenost te međusobna pomoć i podrška fundamentalni su za razvoj/promjenu tima. 

ZOOM-in i ZOOM-out metode – timski coaching

Timski coaching služi se dvama osnovnim metodama: 

  • ZOOM-OUT tj. generalna slika – potiče se interakcija s čitavim timom radi bolje protočnosti informacija i kvalitetnije komunikacije 
  • ZOOM-IN – fokus na detaljima – potencira se individualan rad, povratna informacija (feedback), razgovor sa svakim članom tima. 

Iz tih dvaju principa rada jasno je da je komunikacija s jednim članom tima sekundarna. Najvažnija je komunikacija između svih članova tima. 

Koliko traje timski coaching?

Iskusan coach odmah na početku mora znati s kakvim timom radi. Nije svejedno je li riječ o: stvarnom (real) timu, radnoj grupi, pseudo-timu, potencijalnom timu ili timu vrhunskog izvršenja. Potrebno je odrediti rok do kada bi se postigao zacrtani cilj timskog coachinga tj. do kada će coach pomagati timu svojim angažmanom.  

To je proces koji ne traje od danas do sutra jer se trebaju izgladiti mnoge stvari i riješiti problemi koji tim muče dulje vrijeme. Za osvještavanje problema i njihovo rješavanje treba vremena. Stoga, coaching tima u LQ-u u prosjeku traje 3-6 mjeseci, tijekom 3-6 susreta u trajanju od 1,5 do 4 sata. Timski coaching započinje individualnim intervjuima. 

Faze timskog coachinga su: 

  • formiranje 
  • razmišljanje 
  • normiranje 
  • izvršavanje 
  • raspuštanje tima

Vode ga certificirani coachevi. Academy of Executive Coaching iz Londona izdala je certifikate našim LQ timskim coachevima koji su utrenirani za stvaranje uspješnih timova. Oni su medijatori koji  prolaze svaku fazu s timom. Nepristranost timskog coacha je važna stavka za uspješnost cijelog procesa. 

Kakav je dobar coach i što možete očekivati od njega?

Timski coach treba razumjeti organizacijsku kulturu, imati ideju o promjenama koje treba sprovesti u praksu. On prepoznaje i zna se nositi s otporom pojedinaca prema promjenama. Definira ili redefinira kratkoročne i dugoročne ciljeve u skladu s misijom i vizijom tvrtke. Njegov je zadatak transformirati disfunkcionalni tim u funkcionalni. Ovisno o situaciji i potrebi, timski coach može odvojeno raditi s vođom tima i pojedinim članovima, no može raditi sa svima zajedno kad su na okupu. 

Dobar timski coach prepoznaje i procjenjuje prednosti i mane svih članova tima, no i tima kao cjeline. Dobar je komunikator koji aktivno sluša. On ispituje, testira i pretpostavlja. Ima fleksibilnost i sposobnost facilitacije, no isto tako, zna biti direktan kada to nalaže situacija među zaposlenicima. Kvalitetan coach pušta da se razvije slobodna diskusija. Ohrabruje individualne razlike. Konflikt nastoji pretvoriti u konsenzus mudrim komuniciranjem. Uvijek daje koristan feedback. 

Coaching za menadžere 

Coaching može biti dobar način liderstva ako menadžer pokaže vještine dobrog coacha. U LQ-u vas treniramo da steknete te vještine. 

Za formiranje uspješnog tima potrebno je imati specifična znanja, pa i ona iz područja individualnog i timskog coachinga. LQ se već godinama bavi uspješnim coachingom menadžera i timova ističući kako je kvalitetan tim glavni faktor uspješnosti tvrtke

Timski coaching razvija i osposobljava timove da postanu samostalni i produktivni, ali takav tim mora imati kvalitetnog vođu – lidera u pravom smislu riječi. Coaching za liderstvo i menadžment bavi se vođenjem timova i organizacija, razvojem liderskih kompetencija, poboljšanjem komunikacije menadžera sa zaposlenicima te poboljšanjem timskih i organizacijskih rezultata. Menadžeri uče kako upravljati talentima svojih zaposlenika te razvijaju individualan pristup svakom članu tima. 

Menadžer kao coach

Menadžer kao coach može biti: 

  • senior menadžer – coachira menadžere srednjeg nivoa 
  • menadžer srednjeg nivoa – coachira menadžere nižeg nivoa i supervizore 
  • menadžer nižeg nivoa/supervizor – individualno coachira na najnižem nivou. 

Menadžer će potaknuti angažiranost zaposlenika i jedinstvo tima svladavanjem triju vještina: postavljanjem pravih pitanja, aktivnim slušanjem i neposrednim odazivom. Njegove su zadaće: vođenje, ohrabrivanje i povećavanje vrhunskih performansi pojedinaca u timu. Uz njega i zaposlenici usvajaju kulturu coachinga pa dalje coachiraju sami sebe i jedni druge te više nema potrebe za vanjskim coachem.  

Daniel Goleman, autor „Emocionalne inteligencije“ i „Socijalne inteligencije“ smatra da je coaching jedan od šest načina upravljanja timom i kao takav koristi se kad imamo kompetentne i motivirane menadžere koji znaju što su dugoročni ciljevi tima, ali i same tvrtke. 

Kada je potrebno, menadžer više vremena posvećuje coachingu neiskusnih pojedinaca i novih zaposlenika. Lider coach ima zadatak balansiranja realizacije sadašnjih zadataka s dugoročnim ciljevima koji ostvaruju viziju tvrtke.  

U svakom slučaju, coaching vještine daju dodanu vrijednost menadžeru. Pogledajte što vam od coaching programa nudimo u LQ-u! Birajte individualni coaching za svoj osobni razvoj te timski coaching za razvoj i preobrazbu svog tima. 

Ne zaboravite da vrijednost vašeg tima odražava vrijednost vaše tvrtke tj. da je vaša tvrtka uspješna onoliko koliko je produktivan i uspješan vaš tim.