Agile kultura

Ako želite da vaša organizacija bude više "agile", onda za to treba primjeniti cijeli set alata i metodologija. Taj put je zahtjevan i traži hrabrost, "mind set" i poseban sistem.

Naš BOOM model ima mnoge elemente "agile" kulture i principa djelovanja. Agile zahtjeva:

  • promjenu sistema komunikacije, sastanaka i suradnje
  • promjenu sistema nagrađivanja
  • promjenu sistema ovlasti i odgovornosti menadžmenta i ostatka ljudi u organizaciji
  • promjenu pristupa rješavanju problema i dolaska do rješenja
  • promjenu pristupa vođenja projekata
  • promjenu pristupa budžetiranju i izvještavanju
  • vrh stranice