Agile kultura


BOOM je integralni poslovni model koji transformira tvrtke u moderne agilne organizacije.

  

  

 Agile zahtijeva:

promjenu sistema komunikacije, sastanaka i suradnje

promjenu sistema nagrađivanja

promjenu sistema ovlasti i odgovornosti menadžmenta i ostatka ljudi u organizaciji

promjenu pristupa rješavanju problema i dolaska do rješenja

promjenu pristupa vođenja projekata

promjenu pristupa budžetiranju i izvještavanju

 

Ako želite da vaša organizacija bude više "agile", to je moguće napraviti uz primjenu specifičnog seta seta alata i metodologija.

Taj put je zahtjevan i traži hrabrost, "mindset" i poseban sistem.

Naš BOOM model ima mnoge elemente "agile" kulture i principa djelovanja. 

Alan Žepec, kreator BOOM-a

 

"Vođenje poslovanja može biti zabavno, uzbudljivo i ispunjeno. Za to nam je potreban savršen koktel poslovne intuicije vlasnika i učinkovit organizacijski dizajn."

vrh stranice