Image

LQ centar za procjenu i razvoj

Trebate podršku pri pronalasku odgovarajućeg profila novih zaposlenika?
Treba vam procjena zaposlenika i njihovih kompetencija za daljnji rasti razvoj?

PROCES PROCJENE

Može trajati jedan ili više dana
Uključuje od 3 do 10 sudionika po grupi (optimalno 6-8)
Sudionici pokazuju sposobnosti rješavanja teških i izazovnih zadataka koji predstavljaju simulaciju situacija na određenom radnom mjestu/poziciji
Omogućuje procjenjivačima direktnu usporedbu većeg broja sudionika u identičnim problemnim situacijama

Svrha i cilj:
donošenje odluke o zapošljavanju, promociji ili radi preporuke mjera za daljnji razvoj

Image

Strukturirani dubinski intervju – usmjeren je na dobivanje uvida u razmišljanja osobe o samoj sebi (snage i slabosti, motivacija, „pokretači“) kao i o različitim aspektima funkcioniranja važnima za uspjeh u poslu (stil rada, odgovornosti, poslovni izazovi, odnos prema suradnicima, stil vođenja i sl.).

Grupna diskusija (Case study) – omogućava neposredni uvid u ponašanje kandidata sudjelovanjem u rješavanju grupnog zadatka gdje je potrebno doći do optimalnog rješenja oko kojeg će se stvoriti konsenzus većine sudionika.

Igranje uloga (Role play) – sudionik se stavlja u realnu problemnu situaciju u kojoj kroz interakciju s „glumcem“ pokazuje kako joj pristupa i kako je rješava, odnosno predlaže plan djelovanja.

Test košare (In-basket) – individualna aktivnost u kojoj se sudionike suočava s realnom situacijom određenog radnog mjesta, a od njih se traži da odrede prioritete i redoslijed rada na zadacima koji su različite važnosti i hitnosti, odnosno da predlože plan aktivnosti.

Image

Kroz assessment zadatke sudionici se suočavaju sa situacijama vrlo bliskima onima koje susreću u realnom poslovnom okruženju. Pokazano ponašanje sustavno se opaža te procjenjuje u skladu s kompetencijskim okvirom ili zahtjevima posla, a prema unaprijed definiranim kriterijima.

Aktivnosti Centra za procjenu komplementarne su s instrumentima za psihološko profiliranje i 360° feedback procjenama te se mogu provesti i u virtualnom okruženju.

LQ tim se profesionalno i u potpunosti prilagođava vašim potrebama te postaje vaš partner u procesu i nakon.