BOOM intervju

BOOM je model koji je Alma Rasu pomagao da dođe do vrijednih odluka u definiranju novog strateškog pravca." Rasim Memagić, CEO Alma Ras

 

 

 

vrh stranice