BOOM

 

Business Organizational Operational Model

Na BOOM organizacijskom i operativnom modelu funkcionira veći broj malih, srednjih i velikih kompanija u regiji. Ako se radi o srednjoj ili velikoj firmi, BOOM model pomaže kod transformacije financijskih rezultata, poslovne strategije, organizacijske kulture ili stila upravljanja. Ako je u pitanju mala firma, BOOM model pomaže u strukturiranju i organizaciji poslovanja.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA POSJETITE BOOM WEB: 

https://boomorganization.com/

 

 

Testimonijali 

 

Reference

vrh stranice