Savjeti za prevladavanje krize

IrenaAlan Žepec

Današnja situacija s COVIDOM je pogodila sve. U tom smislu kompanije možemo podijeliti u tri skupine: one koje su imale koristi od pandemije, one koje su ostale potpuno bez prihoda …

Perceptivne razine u menadžmentu

IrenaAlan Žepec

1. Operativna razina2. Strateška razina3. Razina svrhe 1. OPERATIVNA RAZINA je razina u kojoj menadžer upravlja na razini reagiranja na situacije koje dolaze.Na primjer; ako dođe do određenog sukoba u …