First Time Manager

Disciplina 1: KREIRANJE USPJEHA KROZ LJUDE

 • Delegiranje 
 • Situacijsko vođenje
 • Kako dati dovoljno autoriteta i odgovornosti
 • Kako izgraditi kvalitetan tim
 • SMART ciljevi i feedback tehnike
 • Kvartalni feedback proces

Disciplina 2: EFIKASNOST U KOMUNIKACIJI

 • Vođenje sastanaka (dnevni, tjedni)
 • Vještine facilitacije
 • Izgradnja poslovne mreže

Disciplina 3: INOVATIVNOST

 • Broken windows theory
 • Osnove Lean menadžmenta
 • Design thinking

Disciplina  4: VOĐENJE VLASTITIH PROJEKATA

 • Prijedlog projekta
 • Komunikacijski plan projekta
 • Organizacija vremena

Disciplina  5: RAZUMIJEVANJE BROJEVA

 • Budžetiranje
 • Financijska analiza
 • Tablica rezultata operativne učinkovitosti

Disciplina 6: PREZENTACIJA I PREGOVARANJE

 • Prezentacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Integracija

Integracija

vrh stranice