Individualni coaching novih menadžera

Svaka promjena, a posebno gdje pojedinac prelazi na višu poziciju te preuzima veće odgovornosti i kompleksnije poslovne zadatke, traži posebnu pažnju i pripremu.

Odlični stručnjaci na nekom području i vrhunski profesionalci često, zbog niza kompetencija i uspjeha koje su postigli, budu promovirani na menadžerske pozicije.

„Paradoks napredovanja“ u tim situacijama znači da je stručan i sposoban zaposlenik dobio nadležnosti za koje, najčešće, nije dovoljno kompetentan, a ponekad ni motiviran.

Iznimno je važno da kompanija zaposleniku od kojeg ima velika očekivanja, osigura što jednostavniju i uspješniju tranziciju za posao koji je, prema mnogima najteži – upravljanje i ljudima i poslovnim procesima.

U kompanijama se često događa da svoje talente ili uspješne stručnjake „bace u vatru“ pa se neki snađu relativno loše, neki osrednje, a tek rijetki relativno dobro.

Trošak tog testnog „bacanja u vatru“ kompaniju košta mnogo više nego što je to vidljivo na prvi pogled.

Naš savjet je: poštedite vašeg novog menadžera, njegove članove tima i ostale suradnike nepotrebnog stresa i konflikata i kroz proces individualnog coachinga osigurajte mu da (p)ostane motiviran i kompetentan za vođenje ljudi i upravljanje procesima.

NEKE OD TEMA I CILJEVA U OKVIRU INDIVIDUALNIH COACHING PROCESA

povećanje samopouzdanja
usavršavanje komunikacijskih vještina
hrabrost u donošenju odluka
motiviranje suradnika
motiviranje sebe
adekvatno nošenje s promjenama u odnosima („stari“ suradnici koji nisu promovirani, novi šefovi, novi suradnici na istoj hijerarhijskoj razini)
upravljanje stresom

ravnoteža između kompetitivnosti i otvorenosti za suradnju
ravnoteža poslovnog i privatnog života
određivanje prioriteta i organizacija vremena
uspješno upravljanje konfliktima i asertivnost
razumijevanje i poboljšanje timske dinamike
uspješno delegiranje posla
osvještavanje vlastitih jakih i razvojnih strana
oslobađanje kreativnosti i razmišljanje „izvan kutije“

TALENT MENADŽMENT COACHING PAKET:

Hoganov test i interpretacija (motivi i vrijednosti, profil osobnosti i reputacije, područja za razvoj)
4-8 individualnih coaching susreta (trajanje 1,5h)
kontinuirano praćenje i komunikacija s coachem između susreta (prema potrebi)

EXECUTIVE COACHEVI:
Alan Žepec, Martina Detelić, Ljupko Kontešić, Sanja Zdunić

Svi LQ coachevi su certificirani od strane Academy of Executive Coaching, London, UK

True leader knows how to lead himself first. Unknown.