Individualni coaching novih menadžera 


Svaka promjena, a posebno gdje pojedinac prelazi na višu poziciju te preuzima veće odgovornosti i kompleksnije poslovne zadatke, traži posebnu pažnju i pripremu.

 

 

 

Odlični stručnjaci na nekom području i vrhunski profesionalci često, zbog niza kompetencija i uspjeha koje su postigli, budu promovirani na menadžerske pozicije.

 „Paradoks napredovanja“ u tim situacijama znači da je stručan i sposoban zaposlenik dobio nadležnosti za koje, najčešće, nije dovoljno kompetentan, a ponekad ni motiviran.

 Iznimno je važno da kompanija zaposleniku od kojeg ima velika očekivanja, osigura što jednostavniju i uspješniju tranziciju za posao koji je, prema mnogima najteži – upravljanje i ljudima i poslovnim procesima.

U kompanijama se često događa da svoje talente ili uspješne stručnjake „bace u vatru“ pa se neki snađu relativno loše, neki osrednje, a tek rijetki relativno dobro.

 Trošak tog testnog „bacanja u vatru“ kompaniju košta mnogo više nego što je to vidljivo na prvi pogled.

 Naš savjet je: poštedite vašeg novog menadžera, njegove članove tima i ostale suradnike nepotrebnog stresa i konflikata i kroz proces individualnog coachinga osigurajte mu da (p)ostane motiviran i kompetentan za vođenje ljudi i upravljanje procesima.

NEKE OD TEMA I CILJEVA U OKVIRU INDIVIDUALNIH COACHING PROCESA

 


povećanje samopouzdanja

usavršavanje komunikacijskih vještina

hrabrost u donošenju odluka

motiviranje suradnika

motiviranje sebe

adekvatno nošenje s promjenama u odnosima („stari“ suradnici koji nisu promovirani, novi šefovi, novi suradnici na istoj hijerarhijskoj razini)

upravljanje stresom


 


ravnoteža između kompetitivnosti i otvorenosti za suradnju

ravnoteža poslovnog i privatnog života

određivanje prioriteta i organizacija vremena

uspješno upravljanje konfliktima i asertivnost

razumijevanje i poboljšanje timske dinamike

uspješno delegiranje posla

osvještavanje vlastitih jakih i razvojnih strana

oslobađanje kreativnosti i razmišljanje „izvan kutije“


TALENT MENADŽMENT COACHING PAKET:

 

 Hoganov test i interpretacija (motivi i vrijednosti, profil osobnosti i reputacije, područja za razvoj)

4-8 individualnih coaching susreta (trajanje 1,5h)

kontinuirano praćenje i komunikacija s coachem između susreta (prema potrebi)

 

 EXECUTIVE COACHEVI:

Alan Žepec, Martina Detelić, Ljupko Kontešić, Sanja Zdunić

 

Svi LQ coachevi su certificirani od strane Academy of Executive Coaching, London, UK

 

True leader knows how to lead himself first. Unknown. 

 

 

JAVITE NAM SE

vrh stranice