Ispitivanje organizacijske kulture

OCAI (Organizational Culture Assesssment Instrument) instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a rezultati daju sliku kako vaša organizacija funkcionira i koje su njezine stvarne vrijednosti.

ŠTO OCAI MOŽE UČINITI ZA TIMOVE I ORGANIZACIJE?

  • Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost?
  • Prikazati verificiranu i kvantificiranu sliku sveukupne kulture, što je ujedno i polazišna točka dijaloga te inicijative za promjenama.
  • Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenika, temeljenu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture.
  • Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao temelj za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promjena.
  • vrh stranice