Ispitivanje organizacijske kulture

"Corporate culture matters. How management chooses to treat its people impacts everything - for better or for worse." Simon Sinek

 

 

 


 

 

 

 

Stručan LQ tim, putem

Organizational Culture Assesssment Instrument (OCAI), 

ispituje i analizira rezultate koji prikazuju sliku kako Vaša organizacija funkcionira i koje su njezine stvarne vrijednosti.

 

 

Ovaj OCAI instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a za timove i organizacije može učiniti sljedeće:

  1. Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost
  2.  Prikazati verificiranu i kvantificiranu sliku sveukupne kulture, što je ujedno i polazišna točka dijaloga te inicijative za promjenama
  3.  Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenika, temeljenu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture
  4.  Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao temelj za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promjena

"Customers will never love a company until the employees love it first. "— Simon Sinek

vrh stranice