Ispitivanje organizacijske kulture

"Corporate culture matters. How management chooses to treat its people impacts everything - for better or for worse." — Simon Sinek

Stručan LQ tim, putem

Organizational Culture Assesssment Instrument (OCAI), 

ispituje i analizira rezultate koji prikazuju sliku kako Vaša organizacija funkcionira i koje su njezine stvarne vrijednosti.

Ovaj OCAI instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a za timove i organizacije može učiniti sljedeće:

  1. Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost
  2. Prikazati verificiranu i kvantificiranu sliku sveukupne kulture, što je ujedno i polazišna točka dijaloga te inicijative za promjenama
  3. Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenika, temeljenu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture
  4. Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao temelj za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promjena

Image

OCAI One
Besplatno isprobajte na:
www.ocai-online.com/ocai-one-registration
OCAI Pro
OCAI Enterprise

"Customers will never love a company until the employees love it first. "— Simon Sinek