Ispitivanje organizacijske kulture

"Corporate culture matters. How management chooses to treat its people impacts everything - for better or for worse." — Simon Sinek

Stručan LQ tim, putem

Organizational Culture Assesssment Instrument (OCAI), 

ispituje i analizira rezultate koji prikazuju sliku kako Vaša organizacija funkcionira i koje su njezine stvarne vrijednosti.

Ovaj OCAI instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a za timove i organizacije može učiniti sljedeće:

  1. Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost
  2. Prikazati verificiranu i kvantificiranu sliku sveukupne kulture, što je ujedno i polazišna točka dijaloga te inicijative za promjenama
  3. Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenika, temeljenu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture
  4. Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao temelj za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promjena

Image

 

OCAI One
OCAI Pro
OCAI Enterprise

"Customers will never love a company until the employees love it first. "— Simon Sinek