Razvoj menadžera/lidera

Interna Leadership Akademija namijenjena je standardizaciji i usvajanju osnovnih ili naprednih menadžerskih i leadership vještina. Moduli se kombiniraju i slažu u skladu s potrebama organizacije. 

 

Metodologija

Ko-kreacija: Osnovna metodologija LQ-a u provedbi treninga je da mi NE treniramo ljude. Mi vjerujemo u ko-kreaciju, tako da naši treninzi izgledaju kao iznimno interaktivne radionice u kojima polaznici budu izazvani da zajedno s LQ facilitatorom stvaraju sadržaj na određenu temu. Naše vježbe i vrhunski facilitatori omogućavaju da radionica i teme ostaju u pamćenju, a odluke i znanja da prerastu u primjenu.

Digitalna rješenja: Cjelokupan program moguće je provesti kroz digitalna rješenja. Ova metodologija koja je 100% digitalna koristi se u situacijama kada je potrebno graditi kompetencije na velikom broju menadžera, kada se nalaze na različitim lokacijama u svijetu ili kada operativno nije moguće izdvojiti menadžere na klasični "face-to-face" trening. Naša Crossknowledge digitalna rješenja osiguravaju maksimalan angažman ljudi jer kombiniraju kratke, interaktivne i "gamification" sadržaje.

Blended rješenja: Ova rješenja podrazumijevaju kombinaciju "face-to-face" treninga i digitalnih rješenja. Iz našeg iskustva ovo je najučinkovitiji oblik izgradnje kompetencija jer kombinira najbolje iz oba svijeta, digitalnog i realnog. 

Board games:Kroz igru se uči najbolje! Mape učenja pružaju vrlo fleksibilna i zabavna rješenja u prenošenju ili osvještavanju važnih informacija. Njihova primjena može trajati od 90 minuta do jednog dana. Možete ih koristiti sa svim zaposlenicima, od menadžmenta do frontline osoblja.


TESTIMONIALI

"Kao lideru ovo je najbolji trening program u mojoj karijeri. Pomogao mi je da još bolje spoznam tko sam kao lider i da smjestim sebe u svoj, ali i tuđi svijet."

Tihomir Premužak, Predsjednik Uprave, Vetropack Straža d.d.

"Smatram da je ovo odličan i cjelovit program koji pomaže osobnom razvoju, a samim time i razvoju nas kao pravih, istinskih lidera s ljudskim licem."

Ivana Šapina, direktorica marketinga, McDonald's Hrvatska, Globalna hrana d.o.o.

"Najvrijednije što sam dobio s ovim programom su poznanstva i nova zajednička iskustva koja smo dijelili tijekom Master Leader Programa. Pozitivno sam iznenađen činjenicom da netko vodi programe ovakvog tipa, hvala Vam na tome!“

Mladen Puzak, Izvršni direktor, Hrvatska Pošta d.d.

 

vrh stranice