Kao odgovor na jedan od izazova, za vrijeme epidemije korona virusom i kriznih situacija u kontekstu leadershipa, a
s kojima smo u poslovnom svijetu svi globalno zahvaćeni,
 LQ je kreirao specijaliziran Blended online trening program:

Leadership i komunikacija u doba krize


 

Treneri:
Borna Lulić i Alen Premužak

 Modul 1 - Počinjemo od sebe
Modul 2 - Krizno komuniciranje
Modul 3 - Timski leadership
Modul 4 - Odlučivanje i upravljanje promjenama
Trajanje: 4 puta po 2 sata

 Ljudi će zaboraviti što ste im rekli, ali neće zaboraviti kako su se osjećali dok ste komunicirali.

 PRIJAVITE SE

vrh stranice