leadership-i-komunikacija-u-doba-krize-1600_900

Leadership i komunikacija u doba krize

Kao odgovor na jedan od izazova, za vrijeme epidemije korona virusom i kriznih situacija u kontekstu leadershipa, a s kojima smo u poslovnom svijetu svi globalno zahvaćeni, LQ je kreirao specijaliziran Blended online trening program.

Treneri:
Borna Lulić i Alen Premužak

Modul 1 - Počinjemo od sebe
Modul 2 - Krizno komuniciranje
Modul 3 - Timski leadership
Modul 4 - Odlučivanje i upravljanje promjenama

Trajanje: 4 puta po 2 sata

Ljudi će zaboraviti što ste im rekli, ali neće zaboraviti kako su se osjećali dok ste komunicirali.