mogu-li-menadzeri-nauciti-od-mrava-kako-tretirati-svoje-zaposlenike

Mogu li menadžeri naučiti od mrava kako tretirati svoje zaposlenike?

IrenaHR konzalting, Organizacijska kultura, Sustav vrijednosti

Velik broj životinjskih vrsta prirodno se organizira u grupe radi lakšeg funkcioniranja, a od njih možemo dosta toga naučiti o zajedničkom životu i radu, kao i o načinu upravljanja i vođenja.  

Obično ih ne doživljavamo kao timove koji planski i sustavno rade na određenom zadatku i ostvarenju zajedničkog cilja, a vođenje ovakvih zajednica nerijetko karakteriziramo kao izboreno „snagom jačega“ ili autokratsko. No, je li to stvarno tako ili naprosto ne želimo vidjeti cijelu sliku?

Znate li za mrave „pastire“ koji se brinu o „stadima“ lisnih uši? Od njih dobivaju hranjivu mednu rosu, a kada mravi svojim nožicama nježno glade uš, ona izlučuje više tog nektara. Dakle, mogu li menadžeri naučiti od mrava kako tretirati svoje zaposlenike?  

U doba seobe ptica na nebu možemo vidjeti jata koje lete u tzv. V obliku. Dio objašnjenja za to jest da se time čuva energija jer se postiže manji otpor zraka. Pri tome ptica na čelnoj poziciji troši više snage od ostalih u jatu pa se one međusobno izmjenjuju na toj poziciji. No, još je jedan razlog ovom rotiranju – pojedina ptica ne može zapamtiti cijeli put letenja. Dakle, nema jednog predvodnika nego se radi o kolektivnom vodstvu.

Ovakav stil vođenja čest je u životinjskom svijetu, no u svijetu ljudi je znatno rjeđi, a upravo se organizacije s kolektivnim vodstvom (npr. višečlana uprava) u poslovnom kontekstu često pokazuju kao agilnije i s većom inicijativom od onih koje vodi isključivo pojedinac (npr. direktor).

Životinjske zajednice međusobno su povezane zajedničkom svrhom i ciljem, a pri tome imaju obrasce komuniciranja i ponašanja svojstvene svim jedinkama. Informacije se brzo prenose unutar zajednice i to im daje mogućnost da svoje reakcije usklade s okolnostima.

Isto vrijedi u organizacijskom okruženju gdje su najučinkovitiji oni timovi u kojima se ljudi osjećaju međusobno povezanima i usklađenima, kao da su na „istoj valnoj duljini“. HR profesionalci najbolje znaju koliko je truda i vremena potrebno da se u nekoj organizaciji dostigne visoki nivo spremnosti na dijeljenje informacija, sličan način razmišljanja, zajednički sustav vrijednosti i kultura, kao i spremnost na zajedničko rješavanje zadataka/izazova/problema…

Autor: Igor Kovač, LQ Assessment&HR Consulting