LQ ONLINE

ASSESSMENT CENTAR

 

BROŠURA

 

Što je Online Assessment Centar?

  • proces procjene kompetencija zaposlenika pomoću digitalnih tehnologija
  • sudionici pokazuju sposobnosti rješavanja teških i izazovnih zadataka vezanih uz određeno radno mjesto/poziciju, ali u virtualnom okruženju
  • simulacija i procjena kompetencija vezanih uz digitalne vještine i kompetencije
  • omogućava uštedu vremena i rad s različitih lokacija
  • prikladan kada je provedba assessment centra uživo ograničena ili onemogućena (npr. online assessment tijekom COVID-19 situacije)
  • pojednostavljuje procjenjivačima direktnu usporedbu većeg broja sudionika u identičnim problemnim situacijama

Svrha i cilj: donošenja odluke o zapošljavanju, promociji ili radi preporuke mjera za daljnji razvoj

Aktivnosti LQ Online Centra za procjenu i razvoj

Kada je potrebno brzo i efikasno donijeti procjenu o kompetencijama (potencijalnog) zaposlenika, a sastanci uživo ograničeni, provedba Online assessment centra može olakšati proces donošenja tih odluka. Brojne mogućnosti digitalnih tehnologija (npr. Zoom, Skype, MS Teams…) omogućavaju suočavanje sudionika sa situacijama vrlo bliskima onima koje susreću i u realnom poslovnom okruženju.  Pokazano ponašanje sustavno se opaža te procjenjuje u skladu s kompetencijskim okvirom ili zahtjevima posla, a prema unaprijed definiranim kriterijima.

Strukturirani dubinski intervju

Grupna diskusija (Case study)

Igranje uloga (Role play)

Test košare (In-basket)

vrh stranice