Image

LQ online Assessment centar

Trebate podršku pri pronalasku odgovarajućeg profila novih zaposlenika?
Treba vam procjena zaposlenika i njihovih kompetencija za daljnji rasti razvoj?

Brošura

ŠTO JE ONLINE ASSESSMENT CENTAR?

  • proces procjene kompetencija zaposlenika pomoću digitalnih tehnologija
  • sudionici pokazuju sposobnosti rješavanja teških i izazovnih zadataka vezanih uz određeno radno mjesto/poziciju, ali u virtualnom okruženju
  • simulacija i procjena kompetencija vezanih uz digitalne vještine i kompetencije
  • omogućava uštedu vremena i rad s različitih lokacija
  • prikladan kada je provedba assessment centra uživo ograničena ili onemogućena (npr. online assessment tijekom COVID-19 situacije)
  • pojednostavljuje procjenjivačima direktnu usporedbu većeg broja sudionika u identičnim problemnim situacijama

Svrha i cilj: donošenja odluke o zapošljavanju, promociji ili radi preporuke mjera za daljnji razvoj

Image

Aktivnosti LQ Online Centra za procjenu i razvoj

Kada je potrebno brzo i efikasno donijeti procjenu o kompetencijama (potencijalnog) zaposlenika, a sastanci uživo ograničeni, provedba Online assessment centra može olakšati proces donošenja tih odluka. Brojne mogućnosti digitalnih tehnologija (npr. Zoom, Skype, MS Teams…) omogućavaju suočavanje sudionika sa situacijama vrlo bliskima onima koje susreću i u realnom poslovnom okruženju.  Pokazano ponašanje sustavno se opaža te procjenjuje u skladu s kompetencijskim okvirom ili zahtjevima posla, a prema unaprijed definiranim kriterijima.

Strukturirani dubinski intervju – usmjeren je na dobivanje uvida u razmišljanja osobe o samoj sebi (snage i slabosti, motivacija, „pokretači“) kao i o različitim aspektima funkcioniranja važnima za uspjeh u poslu (stil rada, odgovornosti, poslovni izazovi, odnos prema suradnicima, stil vođenja i sl.).

Grupna diskusija (Case study) – omogućava neposredni uvid u ponašanje kandidata sudjelovanjem u rješavanju grupnog zadatka gdje je potrebno doći do optimalnog rješenja oko kojeg će se stvoriti konsenzus većine sudionika.

Igranje uloga (Role play) – sudionik se stavlja u realnu problemnu situaciju u kojoj kroz interakciju s „glumcem“ pokazuje kako joj pristupa i kako je rješava, odnosno predlaže plan djelovanja.

Test košare (In-basket) – individualna aktivnost u kojoj se sudionike suočava s realnom situacijom određenog radnog mjesta, a od njih se traži da odrede prioritete i redoslijed rada na zadacima koji su različite važnosti i hitnosti, odnosno da predlože plan aktivnosti.

Aktivnosti Centra za procjenu komplementarne su s online instrumentima za psihološko profiliranje i 360° Feedback procjenama.

LQ tim se profesionalno i u potpunosti prilagođava vašim potrebama te postaje vaš partner u procesu i nakon.