Politika privatnosti

LQ d.o.o. iz Zagreba, Petrova 80 (u daljnjem tekstu: LQ) zadužena je za prikupljanje osobnih podataka korisnika kojima se upravlja u okviru ovih Pravila o privatnosti.

LQ - obrađuje vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o neprimjenjivanju Direktive 95/46 / EZ ("Opća uredba o zaštiti podataka") i Zakona o provedbi Općeg zakona o zaštiti podataka ("Narodne novine", br. 42/2018). Osobni podaci koji se obrađuju su podaci primljeni od Korisnika. To uključuje osobne podatke kao što su ime i prezime korisnika, e-pošta, poštanska adresa, telefonski broj i broj mobitela.

RAZLOZI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Osobni se podaci prikupljaju kako bi se olakšali odgovori na upite korisnika

Korisnici koji ispunjavaju obrazac za kontakt na LQ web stranici mogu dati osobne podatke kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj i broj mobitela. Ovi osobni podaci obrađuju se isključivo u svrhu odgovora na vaše upite.

Osobni se podaci prikupljaju u marketinške svrhe

Sljedeći osobni podaci - korisničko ime i prezime i adresa e-pošte - mogu se prikupljati u svrhu slanja biltena i promotivnih poruka o uslugama koje pruža LQ. LQ, kada obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga (biltene), zahtijeva od korisnika da izričito zatraži obradu osobnih podataka.
Korisnik može povući privolu u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na: [email protected] ili odjavom s liste primanja marketinških informacija u svakoj LQ elektroničkoj poruci ove vrste sadržaja (odaberite ovu opciju putem veze).

Osobni podaci i posjet web mjestu

Web stranica LQ koristi Google Analytics (GA) za praćenje posjeta web lokaciji i interakcija korisnika na toj istoj stranici. Te podatke koristimo za analitičko praćenje interesa korisnika za određeni sadržaj web stranice u cilju poboljšanja web mjesta. Iako GA nadzire parametre kao što su zemljopisni položaj, vrsta uređaja za pristup, internetski preglednik i operativni sustav, ti podaci ne otkrivaju korisnika kao osobu. GA bilježi i IP adresu korisnika. Google smatramo trećom stranom, a načela njihove obrade objašnjena su na njihovoj web stranici.

Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

Osobni podaci korisnika mogu se obrađivati u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza koje su nametnula tijela javne vlasti. To posebno uključuje (i) obradu informacija radi ispunjavanja poreznih i računovodstvenih obveza i (ii) objavljivanje podataka koje traže javna tijela, uključujući sudove, na temelju iu okviru općenito primjenjivih odredbi (npr. U svrhu ostvarivanje prava LQ-a, drugih korisnika ili trećih strana, uključujući prava intelektualnog vlasništva).

Obrada osobnih podataka radi postizanja legitimnih interesa LQ-a ili treće strane

Osobni podaci poput imena, prezimena i adrese e-pošte njegovih poslovnih suradnika i redovnih klijenata obrađuju se u svrhu postizanja legitimnih interesa LQ-a, pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne ometaju interese ili temeljna prava i slobode korisnika i / ili treće strane.

PRISTUP PODACIMA

LQ može odobriti pristup osobnim podacima korisnika za:

1) Treća strana koja omogućuje LQ-u pružanje savjetodavnih usluga i provođenje projekata za kupce
Usluge koje mogu biti potrebne su, na primjer, pružanje infrastrukture i IT usluga, pružanje korisničke podrške, optimizacija web stranica, računovodstvene usluge i usluge pravne pomoći.
2) Vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga javna tijela
Osobni se podaci dostavljaju odnosnim tijelima u mjeri u kojoj je to potrebno za: (a) ispunjavanje zakonskih obveza koje se odnose na LQ; (b) zaštititi i ostvarivati prava LQ-a, drugih korisnika ili trećih strana, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) osigurati sigurnost LQ-a, drugih korisnika ili trećih strana;

PRAVA KORISNIKA

Korisnik se može prijaviti za LQ zatražiti sljedeća prava:

1) pravo na pristup i ispravljanje njegovih osobnih podataka;
2) pravo zaustaviti obradu njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe;
3) pravo prigovora na obradu osobnih podataka kada se osobni podaci obrađuju u svrhu postizanja legitimnih interesa LQ-a ili trećih strana;
4) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da više nisu potrebni osobni podaci, korisnik povlači suglasnost za aktivnosti koje su osnova za obradu podataka, a nema druge pravne osnove za njihovu obradu ili ako su osobni podaci obrađuje se bez pravne osnove

Takvi zahtjevi i / ili obavijesti mogu se poslati poštom ili e-poštom na adresu: LQ d.o.o

TRAJANJE OBRADE PODATAKA

Osobni podaci koji se obrađuju kako bi odgovorili na korisnikove upite, poput podataka koji se obrađuju u svrhu slanja biltena i promotivnih poruka, prikupljat će se i čuvati sve dok korisnik ne povuče privolu.

PRAVNI LIJEK

U slučaju kršenja vaših prava na obradu osobnih podataka, možete podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili kontaktirati [email protected] kako biste što prije riješili situaciju. Ako primjetimo bilo kakvu neovlaštenu upotrebu podataka prikupljenih putem ove web stranice, odmah ćemo obavijestiti nadležna tijela i poduzeti sve potrebne radnje za uklanjanje ovog kršenja.

Vjerujemo da svi imaju pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka, te da je naša dužnost zaštititi podatke koji su nam povjereni. Nećemo prodavati ili javno otkriti vaše podatke.