Interna leadership akademija

Interna Leadership Akademija je posebno dizajnirana za menadžere i lidere koji žele unaprijediti i standardizirati svoje osnovne ili napredne leadership vještine. Moduli se kombiniraju i slažu u skladu s potrebama Vaše organizacije.

METODOLOGIJA

Ko-kreacija

Osnovna metodologija LQ-a u provedbi treninga je da mi NE treniramo ljude.

Mi vjerujemo u ko-kreaciju, tako da naši treninzi izgledaju kao iznimno interaktivne radionice u kojima polaznici budu izazvani da zajedno s LQ facilitatorom stvaraju sadržaj na određenu temu.

Naše vježbe i vrhunski facilitatori omogućavaju da radionica i teme ostaju u pamćenju, a odluke i znanja da prerastu u primjenu.

Image

Digitalna rješenja

Ova metodologija je 100% digitalna i koristi se u situacijama:

• kada je potrebno graditi kompetencije kod velikog broja menadžera
• kada su menadžeri dislocirani
• kada operativno nije moguće menadžere okupiti na klasični ''face-to-face'' trening

Naša digitalna rješenja osiguravaju maksimalan angažman Vaših ljudi jer kombiniraju kratke, interaktivne sadržaje koji su gejmificirani. Svako rješenje je u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.

Blend rješenja

Ova rješenja podrazumijevaju kombinaciju "face-to-face" treninge, ali i digitalna rješenja.

Iz našeg iskustva ovo je najučinkovitiji oblik izgradnje kompetencija jer kombinira najbolje iz oba svijeta - digitalnog i realnog.

I ovo rješenje je, također, u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.

Board games

Kroz igru se uči najbolje!

Mape učenja pružaju vrlo fleksibilna i zabavna rješenja u prenošenju ili osvještavanju važnih informacija.

Njihova primjena može trajati od 90 minuta do jednog dana. Možete ih koristiti sa svim zaposlenicima, od menadžmenta do frontline osoblja.