Interna Leadership Akademija


Interna Leadership Akademija je posebno dizajnirana za menadžere i lidere koji žele unaprijediti i standardizirati svoje osnovne ili napredne leadership vještine.

 Moduli se kombiniraju i slažu u skladu s potrebama Vaše organizacije.

 

 

 

 

METODOLOGIJA

Ko-kreacija

 

Osnovna metodologija LQ-a u provedbi treninga je da mi NE treniramo ljude.


Mi vjerujemo u ko-kreaciju, tako da naši treninzi izgledaju kao iznimno interaktivne radionice u kojima polaznici budu izazvani da zajedno s LQ facilitatorom stvaraju sadržaj na određenu temu.

 

 Naše vježbe i vrhunski facilitatori omogućavaju da radionica i teme ostaju u pamćenju, a odluke i znanja da prerastu u primjenu.

Digitalna rješenja

Ova metodologija je 100% digitalna i koristi se u situacijama:

• kada je potrebno graditi kompetencije kod velikog broja menadžera

• kada su menadžeri dislocirani

• kada operativno nije moguće menadžere okupiti na klasični ''face-to-face'' trening

 

Naša Crossknowledge digitalna rješenja osiguravaju maksimalan angažman Vaših ljudi jer kombiniraju kratke, interaktivne sadržaje koji su gejmificirani.

 Svako rješenje je u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.

 

JAVITE NAM SE

Blended rješenja

Ova rješenja podrazumijevaju kombinaciju "face-to-face" treninge, ali i digitalna rješenja.

Iz našeg iskustva ovo je najučinkovitiji oblik izgradnje kompetencija jer kombinira najbolje iz oba svijeta - digitalnog i realnog.

I ovo rješenje je, također, u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.

JAVITE NAM SE

Board games

 

 

Kroz igru se uči najbolje!

 

Mape učenja pružaju vrlo fleksibilna i zabavna rješenja u prenošenju ili osvještavanju važnih informacija.

 

Njihova primjena može trajati od 90 minuta do jednog dana. Možete ih koristiti sa svim zaposlenicima, od menadžmenta do frontline osoblja.

vrh stranice