Razvoj poslovnih vještina

Moguće je da Vaša organizacija zahtjeva specifična znanja i vještine. Ta znanja i vještine mogu biti iz područja Soft Skills ili certificiranih programa kao što su CMI Project management certifikat.

Soft Skills Teme

 • Situacijsko vođenje
 • Prezentacijske vještine
 • Davanje i primanje feedbacka
 • Obavljanje godišnjih/kvartalnih razgovora
 • Vođenje sastanaka
 • Medijski trening
 • Samoosvještavanje
 • Upravljanje emocijama
 • Certificirani programi

 • AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching
 • AoEC Coaching Skills Certificate
 • AoEC Systemic Team Coaching
 • CMI mentoring
 • PMI Project Management
 • Metodologija

  Ko-kreacija: Osnovna metodologija LQ-a u provedbi treninga je da mi NE treniramo ljude. Mi vjerujemo u ko-kreaciju, tako da naši treninzi izgledaju kao iznimno interaktivne radionice u kojima polaznici budu izazvani da zajedno s LQ facilitatorom stvaraju sadržaj na određenu temu. Naše vježbe i vrhunski facilitatori omogućavaju da radionica i teme ostaju u pamćenju, a odluke i znanja da prerastu u primjenu.

  Digitalna rješenja: Cjelokupan program moguće je provesti kroz digitalna rješenja. Ova metodologija koja je 100% digitalna koristi se u situacijama kada je potrebno graditi kompetencije na velikom broju menadžera, kada se nalaze na različitim lokacijama u svijetu ili kada operativno nije moguće izdvojiti menadžere na klasični "face-to-face" trening. Naša Crossknowledge"digitalna rješenja osiguravaju maksimalan angažman ljudi jer kombiniraju kratke, interaktivne i "gamification" sadržaje.

  Blended rješenja: Ova rješenja podrazumijevaju kombinaciju "face-to-face" treninga i digitalnih rješenja. Iz našeg iskustva ovo je najučinkovitiji oblik izgradnje kompetencija jer kombinira najbolje iz oba svijeta, digitalnog i realnog. 

  Board games: Kroz igru se uči najbolje! Mape učenja pružaju vrlo fleksibilna i zabavna rješenja u prenošenju ili osvještavanju važnih informacija. Njihova primjena može trajati od 90 minuta do jednog dana. Možete ih koristiti sa svim zaposlenicima, od menadžmenta do frontline osoblja.


  vrh stranice