Razvoj timova

Danas više nego ikad kompanije traže načine kako da motiviraju i upravljaju timovima u vremenima transformacije i nepredvidivosti.

AoEC Systemic Team Coaching je za lidere koji imaju ambiciju pripremiti se za buduće izazove progresivnim promišljanjem, prakticiranjem i implementacijom radikalnih promjena u svojim timovima (npr. digitalizacija, pokretni timovi…).

"Very professional, perfectly timed balanced interventions to trigger further depth and higher awareness of the team on the real priorities of the organization. Alan brings business experience and tons of insights, Alan & LQ are definitely an excellent choice for development workshops! Sincerely, Francesco"

Francesco Banchi, General Manager Boehringer Ingelheim Hungary

vrh stranice