Uvođenje leadership coaching kulture

Osnovni problem koji se danas pojavljuje u korporativnom svijetu, a koji je do sada uglavnom funkcionirao po principu "komande i kontrole" jest taj da organizacije
ne koriste potencijal svojih zaposlenika.

Sustav u kojem se sva rješenja nalaze isključivo kod šefa dovodi do toga da unutar tima ne dolazi do svih potencijalnih rješenja koja su moguća.

Cilj programa je podignuti razinu participativnog vođenja i coaching kulture, te posljedično povećati odgovornost za svoj posao kod nižih razina zaposlenika.

ICF i AOEC AKREDITIRAN PROGRAM UVOĐENJA COACHING KULTURE PREDVIĐA RAD S 4 RAZINE ZAPOSLENIKA:

Rad sa sponzorima: Kako coaching integrirati u organizacijsku strategiju te kako podržati ostatak organizacije u promjeni modela upravljanja i načina rada

Rad s agentima promjene: Izgradnja naprednih vještina coachinga te alati i modeli za prenošenje znanja iz područja coachinga

Rad s menadžerima i voditeljima: Usvajanje osnovnih vještina coachinga u radu sa zaposlenicima

Rad sa zaposlenicima: Informiranost o koristima coaching kulture te o promjeni načina rada uslijed uvođenja coaching kulture

Zašto ovaj program?
Alan Žepec, CEO