Zašto kompanije uvode coaching?

U 6. Ridlerovom Reportu (2017.) navedeni su podaci istraživanja koji pokazuju koji su rezultati uvođenja coachinga u organizacije.
  1. Na prvom mjestu je razvoj lidera. 92% ispitanika navode kako coaching povećava samosvjesnost lidera i povećava njihov potencijal. Mnoge organizacije navode kako je coaching “otvorio liderski potencijal” kod njihovih zaposlenika.
  2. Na drugom mjestu je povećanje poslovne uspješnosti sudionika. Rezultat razvoja i osvještenosti uloge doprinosi većoj uspješnosti organizacije.
  3. Na trećem mjestu je uvođenje ne–direktivnog načina vođenja u kompaniji. Ovakav pristup utječe na promjenu odnosa između lidera i timova, promjenu kulture kompanije. Učenje ide iz propitivanja i istraživanja vlastitih potencijala. 


Da bi coaching proces bio uspješan jako je važno da:

  • Organizacije budu upoznate s coaching procesom i njegovim mogućnostima
  • Uprave i vlasnici kompanija podržavaju process i budu njegovi sponzori
  • U process budu uključeni coach, coachee i prvi nadređeni coachee-u
  • Komunikacija bude kontinuirana (između sudionika procesa coachinga; interna komunikacija u kompaniji koja promiće coaching)
  • Coach bude kvalitetan i da se dobro uklapa u kompaniju
  • U kompaniji bude jasno tko ide na coaching i zašto
  • Da budu jasni ciljevi coachinga i da postoji jasna predodžba kako će željena promjena utjecati na organizaciju

 


vrh stranice