Zašto nam je potrebna coaching kultura?

Marina Beščec coaching, organizacijska kultura

Brojni lideri širom svijeta – u javnom, profitnom i neprofitnom sektoru – sve više shvaćaju da je coaching mnogo više od pukog skupa učinkovitih tehnika. Shodno tomu, sve češće se susrećemo s njihovim nastojanjima da stvore/izgrade organizacijsku kulturu u kojoj će se odražavati posebni coaching mindset (posebni način razmišljanja koji koriste izvrsni coachevi) i posebno kvalitetni međuljudski odnosi.

S obzirom na to da su u današnje vrijeme brojni lideri iskusili coaching (na ovakav ili onakav način; bilo od strane profesionalnih coacheva ili mentora), privlačnost pristupa dramatično je ojačala, a s njome i potreba za intervencijama koje mogu stvoriti posebnu podržavajuću vrstu organizacijske kulture.

Organizacije koje su naučile hitro se prilagođavati brzim i turbulentnim promjenama vremenom su postale opsjednute traganjem za “pravom kulturom“ – radi toga što je svima jasno da kultura presudno utječe na konačne performanse preko brojnih čimbenika radnog okruženja koji određuju način na koji organizacije ostvaruju svoje ciljeve.

Lideri koji raspolažu coaching vještinama te funkcioniraju na temelju coaching referentnog okvira kvalitetnije angažiraju svoje podređene i svoje kolege, prije svega radi toga što govore istinu i potiču na participaciju.

Gledano s druge strane, kada kultura nije prožeta coaching svjetonazorom i vrijednostima, istina (pre)često ostaje neizgovorena, promjene se događaju samo u slučaju krize, a hrabrost postaje veoma rijetka osobina na koju se teško nailazi.

Što je coaching?

U stručnoj javnosti pod coachingom podrazumijevamo posebni skup tehnika i umijeća – profesionalnih usluga – u pozadini kojega nailazimo na ključne pretpostavke filozofije ljudskih promjena, postignuća i dobrobiti. Coachevi postavljaju ciljana i promišljena pitanja kojima potiču na propitivanje, istraživanje i dublje sagledavanje, pažljivo slušaju, vješto odgovaraju i nerijetko savjetuju svoje klijente. Riječ je, naime, o manifestacijama jednog posebnog pristupa međuljudskim odnosima kojim se radikalno ulazi u kompetencije pojedinačne osobe – klijenta.

Coaching perspektiva iskreno vjeruje kako nadahnutim otkrićima, samorefleksijom i ustrajnošću osoba vremenom osnažuje kompetencije za veća postignuća, dublje i šire promišljanje te dosljednije manifestiranje vlastitih vrijednosti. Svatko je od nas za života iskusio inspirativne odnose i one druge odnose koji su nas demoralizirali. U tom smislu može se kazati kako nam kvalitete povezane s coachingom, poput duboke samosvijesti, istinskog interesa i brižnosti, manifestirane u znatiželji, otvorenom propitivanju i pažljivom aktivnom slušanju zasigurno daju energiju generirajući kreativnost i posvećenost.

Odakle početi?

Uvijek imajte na umu da kultura predstavlja opis ponašanja ljudi te da će vaši napori biti uspješni u mjeri u kojoj uspijete angažirati srca i umove vaših ljudi.

Prema tome prvi, a moguće i posljednji, korak u spomenutom procesu ogleda se u angažiranju dovoljnog broja ljudi u organizaciji koji će si postaviti ključno pitanje: „Koje to specifične odnose želimo stvarati? Koje stavove želimo osnažiti? Koje konkretno ponašanje želimo ustoličiti? Kako će sve to zajedno poboljšati našu sposobnost da kao organizacija ispunimo misiju?”

Što se dulje razdoblje dijaloga bude nastavljalo te što se veći broj barijera u tim razgovorima bude uklanjao, to će biti veći stupanj uključenosti vaših ljudi. Riječ je o gotovo pa matematičkom algoritmu! Paralelno s navedenim razgovorima trebao bi se pokrenuti energični proces otkrivanja onih mjesta u i oko organizacije na kojima već sada postoje aspekti željene kulture. Što ljudi čine te kako grupe dolaze do ponašanja i odnosa koje želimo pretvoriti u grupne navike? Tako ćete započeti sa stvaranjem zajednice predanih ljudi koji će osigurati vodstvo. Jer, ljudi koji promiču ideju o novoj kulturi učinkoviti su samo u onoj mjeri u kojoj istu demonstriraju u vlastitim stavovima i ponašanju.

Kako se proširiti?

Naše iskustvo nam govori kako će se ljudi rado odazvati pozivu da se uključe u novu organizacijsku kulturu te da nikada neće biti sretni ako ih se gurne“ u nju. Pritom bismo tijekom cijelog procesa trebali imati na umu dapotražnju“ najbolje stvaramo ranim angažiranjem ljudi u dijalozima o raznim temama te stvaranjem okruženja otvorenosti u kojem će se vrednovati propitivanje, istraživanje i otkrivanje. S obzirom na to da pozivamo na pridruživanje, važno je dokazati da su naša iskustva vrijedna pridruživanja.

Brojna znanstvena istraživanja ukazuju na činjenicu da lideri i menadžeri svojim ponašanjem snažno utječu na emocionalnu klimu u timovima.

Rješenje mnogih problema mentorstva ogleda se u kvalitetnoj edukaciji i podučavanju mentora coaching vještinama. Osim toga, menadžeri koji su istovremeno kvalitetni coachevi dokazano postižu bolje rezultate pa se podučavanje coachinga stoga nameće kao aktivnost vrijedna truda.

Nakon što spoznaju potrebu, ljudi će se rado uključiti u edukacijske programe i ponašati se posve drugačije nego kada im se ti isti programi nameću odozgo“, a da oni pritom ne razumiju njihovu pravu vrijednost ni svrhovitost u svakodnevnom poslovanju.

LQ ove godine u Zagrebu organizira AOEC* Coaching Skills Certificate program u periodu 16.-17.03.

*AOEC je najcjenjenija organizacija za obrazovanje i certifikaciju Executive Coach-eva na svijetu, priznata od strane dviju najvećih svjetskih udruga: ICG-a i EMCC-a. Suradnja s LQ-om, službenim partnerom za Hrvatsku i Srbiju traje već dugi niz godina.

Izvor: Stručni časopis qLife, “Mentorstvo i coaching“, (Jesen 2017)